Taryfikator kar

Przewinienie Możliwe kary
* Klasa 1 * Przewinienia "lekkie"
Kary nieuwzględnione w taryfikatorze - Kick
- Rozpatrywanie indywidualne
Brak udzielenia informacji o stanie online (podejrzenie afczenia lub używania makr) - Kick
- Ostrzeżenie
Niepotrzebny spam na globalu lub chacie handlowym - Ostrzeżenie
- Mute
- Jail
- Kick
Bugowanie postaci za pomocą modułu /zw i /jj (z wyjątkiem użycia przy eventach) - Kick
- Ostrzeżenie
- Jail
Terminowa blokada konta (do 14 dni)
Przeszkadzanie w Eventach - Ostrzeżenie
- Kick
- Jail
- Terminowa blokada konta (do 14 dni)
Nadmierne pastwienie się nad graczem - Ostrzeżenie
- Kick
- Jail
- Terminowa blokada konta (do 14 dni)
Próba omijania kar nałożonych przez członków ekipy (jail/mute itp) - Ostrzeżenie
- Kick
- Terminowa blokada konta (do 14 dni)
Używanie obrazliwych zwrotów; agresja słowna w kierunku graczy i administracji - Ostrzeżenie
- Mute
- Terminowa blokada konta (do 14 dni)
Tworzenie wielu niepotrzebnych multikont (bez szkód) - Bezterminowa blokada multikonta
- Ostrzeżenie
- Terminowa blokada konta głównego (do 30 dni)
** Klasa 2 ** Przewinienia "średnie"
Umieszczanie treści nieadekwatnych (typu spam, refliki, reklama) - Ostrzeżenie
- Terminowa blokada konta (7-30 dni)
- Gdy kara nakładana jest po raz drugi (30-90 dni)
- Gdy kara jest nakładana po raz trzeci - bezterminowa blokada konta
Sprzedaż konta, lub rzeczy powiązanych z kontem - Terminowa blokada konta (14-30 dni) za pierwszym razem
- Bezterminowa blokada konta za drugim i kolejnym razem
Pisanie treści wulgarnych, obrazliwych itp - Ostrzeżenie
- Terminowa blokada konta (do 14 dni)
- W przypadku natarczywego łamania podpunktu - bezterminowa blokada konta
Za działanie na szkode serwera w zależności od popełnionego czynu (nieumyślne) - Upomnienie
- Terminowa blokada konta (do 60 dni)
*** Klasa 3 *** Przewinienia "ciężkie"
Tworzenie wielu niepotrzebnych multikont (z umyślnie wyrządzoną szkodą) - Bezterminowa blokada multikonta
- Bezterminowa blokada konta głównego

- Terminowa blokada konta głównego (do 30 dni)
W przypadku podejrzenia o makra/programy pozwalające na odtwarzanie sekwencji ruchów - Bezterminowa blokada konta (Można odrazu złozyć aplelację, jeśli uważasz, że jest to pomyłka)
Podszywanie się pod członków ekipy lub graczy - Bezterminowa blokada konta
Brak zgłoszenia i korzystanie z bugów - Bezterminowa blokada konta
Wszelkie próby obejscia blokady nałożoną na grę/forum itp... - Bezterminowa blokada konta
Wstawianie treści umożliwających oszukiwanie w grze - Bezterminowa blokada konta
Pomoc graczowi psującemu rozgrywkę poprzez uzywanie niedozwolonych programów - Bezterminowa blokada konta
Udostępnianie danych osobowych, innych danych wrażliwych, uporczywe prześladowanie graczy: - Bezterminowa blokada konta
Próba grania na dwóch tych samych kontach jednocześnie - Bezterminowa blokada konta
Za działanie na szkode serwera w zależności od popełnionego czynu (umyślne) Terminowa blokada konta (min. 14 dni)
- Bezterminowa blokada konta
- Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności prawnej, jeśli ten złamał swoimi działaniami prawo.
Próby szantażu w strone graczy i ekipy Terminowa blokada konta (min. 14 dni)
- Bezterminowa blokada konta
- Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności prawnej, jeśli ten złamał swoimi działaniami prawo.
Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, poza serwisem Kyrmir, nieuzasadniona próba dyskredytacji marki - Ostrzeżenie
- Bezterminowa blokada konta
- Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności prawnej, jeśli ten złamał swoimi działaniami prawo.